Học viện Âm nhạc

Học viện Âm nhạc

Nhạc viện và Học viện Âm nhạc thuộc khối đại học chuyên sâu về văn hóa, trong đó có nghiên cứu âm nhạc, sáng tác nhạc, lý thuyết âm nhạc, âm nhạc hợp xướng, hòa âm phối khí, thực hành nhạc cụ dành cho nghệ sĩ biểu diễn, giáo dục văn hóa và nghệ thuật.

CONSERVATORIO di ADRIA (RO) “Antonio Buzzolla” http://www.conservatorioadria.it
CONSERVATORIO di ALESSANDRIA “Antonio Vivaldi” http://www.conservatoriovivaldi.it
CONSERVATORIO di AVELLINO “Domenico Cimarosa” http://www.conservatorio.avellino.it
CONSERVATORIO di BARI “Niccolò Piccinni” http://www.conservatoriopiccinni.it
CONSERVATORIO di BENEVENTO “Nicola Sala” http://www.conservatorionicolasala.eu/
CONSERVATORIO di BOLOGNA “Giovan B. Martini” http://www.conservatorio-bologna.com/
CONSERVATORIO di BOLZANO “Claudio Monteverdi” http://www.conservatoriobolzano.it
CONSERVATORIO di BRESCIA “Luca Marenzio” http://www.conservatorio.brescia.it
CONSERVATORIO di BRESCIA “Luca Marenzio” – sezione staccata http://www.conservatorio.brescia.it/darfo/
CONSERVATORIO di CAGLIARI “Pierluigi da Palestrina” http://www.conservatoriocagliari.it/
CONSERVATORIO di CAMPOBASSO “Lorenzo Perosi” http://www.conservatorioperosi.it
CONSERVATORIO di CASTELFRANCO VENETO (TV) “Agostino Steffani” http://www.steffani.it
CONSERVATORIO di CESENA (FO) “Bruno Maderna” http://www.conservatoriomaderna-cesena.it
CONSERVATORIO di COMO “Giuseppe Verdi” http://www.conservatoriocomo.it/
CONSERVATORIO di COSENZA “Stanislao Giacomantonio” http://www.conservatoriodicosenza.it/
CONSERVATORIO di CUNEO “G.F. Ghedini” http://www.conservatoriocuneo.it/
CONSERVATORIO di FERMO (AP) “Giovambattista Pergolesi” http://www.conservatorio.net
CONSERVATORIO di FERRARA “Girolamo Frescobaldi” http://www.conservatorioferrara.it
CONSERVATORIO di FIRENZE “Luigi Cherubini” http://www.conservatorio.firenze.it
CONSERVATORIO di FOGGIA “Umberto Giordano” http://www.conservatoriofoggia.it
CONSERVATORIO di FOGGIA “Umberto Giordano” – sezione staccata http://www.conservatoriorodi.it
CONSERVATORIO di FROSINONE “Licinio Refice” http://www.conservatorio-frosinone.it/
CONSERVATORIO di GENOVA “Nicolò Paganini” http://www.conservatoriopaganini.org/
CONSERVATORIO di L’AQUILA “Alfredo Casella” http://www.consaq.it
CONSERVATORIO di LA SPEZIA “Giacomo Puccini” http://www.conservatoriopuccini.com
CONSERVATORIO di LATINA “Ottorino Respighi” http://www.conservatorio.latina.it/
CONSERVATORIO di LECCE “Tito Schipa” http://www.conservatoriolecce.it
CONSERVATORIO di LECCE “Tito Schipa” – sezione staccata http://www.conservatoriolecce.it
CONSERVATORIO di MANTOVA “Lucio Campiani” http://www.conservatoriomantova.com
CONSERVATORIO di MATERA “Egidio R. Duni” http://www.conservatoriomatera.it
CONSERVATORIO di MESSINA “Arcangelo Corelli” http://www.conservatoriomessina.it
CONSERVATORIO di MILANO “Giuseppe Verdi” http://www.consmilano.it/
CONSERVATORIO di MONOPOLI (BA) “Nino Rota” http://www.conservatoriodimonopoli.org
CONSERVATORIO di NAPOLI “S. Pietro a Majella” http://www.sanpietroamajella.it/
CONSERVATORIO di NOVARA “Guido Cantelli” http://www.conservatorionovara.it/
CONSERVATORIO di PADOVA “Cesare Pollini” http://www.conservatoriopollini.it
CONSERVATORIO di PALERMO “Vincenzo Bellini” http://www.conservatoriobellini.it/
CONSERVATORIO di PARMA “Arrigo Boito” http://www.conservatorio.pr.it/
CONSERVATORIO di PERUGIA “Francesco Morlacchi” http://www.conservatorioperugia.it
CONSERVATORIO di PESARO “Gioacchino Rossini” http://www.conservatoriorossini.it/
CONSERVATORIO di PESCARA “Luisa d’Annunzio” http://www.conservatorioluisadannunzio.it
CONSERVATORIO di PIACENZA “Giuseppe Nicolini” http://www.conservatorio.piacenza.it
CONSERVATORIO di POTENZA “Gesualdo da Venosa” http://www.conservatoriopotenza.it
CONSERVATORIO di REGGIO CALABRIA “Francesco Cilea” http://digilander.libero.it/conservatoriocilea/
CONSERVATORIO di ROMA “Santa Cecilia” http://www.conservatoriosantacecilia.it
CONSERVATORIO di ROVIGO “Francesco Venezze” http://www.conservatoriorovigo.it/
CONSERVATORIO di SALERNO “G. Martucci” http://www.consalerno.com
CONSERVATORIO di SASSARI “Luigi Canepa” http://www.conservatorio.sassari.it
CONSERVATORIO di TORINO “Giuseppe Verdi” http://www.conservatoriotorino.eu/
CONSERVATORIO di TRAPANI “Antonio Scontrino” http://www.conservatorio-trapani.it/
CONSERVATORIO di TRENTO “Francesco A. Bonporti” http://www.conservatorio.tn.it
CONSERVATORIO di TRENTO “Francesco A. Bonporti” – sezione staccata http://www.conservatorio.tn.it/
CONSERVATORIO di TRIESTE “Giuseppe Tartini” http://www.conservatorio.trieste.it
CONSERVATORIO di UDINE “Jacopo Tomadini” http://www.conservatorio.udine.it/
CONSERVATORIO di VENEZIA “Benedetto Marcello” – palazzo pisani http://www.conseve.net/
CONSERVATORIO di VERONA “E. F. dall’Abaco” http://www.conservatorioverona.it
CONSERVATORIO di VIBO VALENTIA “Fausto Torrefranca” http://www.conservatoriovibovalentia.it
CONSERVATORIO di VICENZA “Arrigo Pedrollo” http://www.consvi.org/

Viện Âm nhạc

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di ANCONA “G.B. Pergolesi” http://www.istitutopergolesi.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di AOSTA della Valle d’Aosta http://www.imaosta.com
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di BERGAMO “Gaetano Donizetti” http://www.issmdonizetti.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di CALTANISSETTA “Vincenzo Bellini” http://www.istitutobellini.cl.it/
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di CATANIA “Vincenzo Bellini” http://www.istitutobellini.it/
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di CREMONA “Claudio Monteverdi” http://www.fondazionemusicalemonteverdi.cr.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di GALLARATE (VA) “Giacomo Puccini”
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di LIVORNO “Pietro Mascagni” http://www.istitutomascagni.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di LUCCA “Luigi Boccherini” http://www.boccherini.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di MODENA e CARPI “Orazio Vecchi – Antonio Tonelli” http://www.comune.modena.it/oraziovecchi
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di NOCERA TERINESE (CZ) “P.I. Tchaikovsky” http://www.tchaikovsky.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di PAVIA “Franco Vittadini” http://vittadini.apnetwork.it/
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di RAVENNA “Giuseppe Verdi” http://www.istitutoverdi.ra.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE’ MONTI “Achille Peri e Merulo”
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di RIBERA (AG) “Arturo Toscanini” http://www.istitutotoscanini.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di RIMINI “G. Lettimi” http://www.istitutolettimi.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di SIENA “Rinaldo Franci” http://www.comune.siena.it/franci
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di TARANTO “Giovanni Paisiello” http://www.paisiello.it
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di TERAMO “Gaetano Braga” http://www.istitutobraga.it/
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO di TERNI “Giulio Briccialdi” http://www.briccialditerni.it

FacebookPinterestLinkedInTwittertumblrGoogle+Email