Ngành Hội họa – Trình độ ĐH

Ngành Hội họa – Trình độ ĐH

Mục đích khoá Đại học về Hội hoạ

- Trang bị kĩ năng hội hoạ và kiến thức chuyên ngành;
- Trang bị phương pháp sử dụng công cụ đa phương tiện và nắm bắt sự cách tân trong kĩ thuật;
- Phát triển ý tưởng cá nhân với nền móng kĩ thuật truyền thống và những ngôn ngữ biểu cảm tân tiến.

Khoá Đại học kéo dài 3 năm với tổng số 180 ĐVHT
-108 ĐVHT đối với các môn học cơ bản và chuyên ngành (trong đó các môn cơ bản từ 36 đến 48 ĐVHT, các môn chuyên ngành từ 60 đến 72 ĐVHT);
- 4 ĐVHT môn ngoại ngữ châu Âu bắt buộc;
- 12 ĐVHT cho luận án tốt nghiệp và 3 bài năng khiếu.

Thi tốt nghiệp
- Thực hiện đồ án nghệ thuật theo đề tài giáo viên đưa ra;
- Bài luận về lí thuyết hoặc phương pháp hoặc kĩ thuật trong nghệ thuật.

Trình độ của sinh viên sau khi tốt nghiệp
- Kiến thức nghiên cứu nghệ thuật và các kĩ thuật hội hoạ nhằm phát triển và biểu hiện ý tưởng cá nhân;
- Sở hữu công cụ phương pháp luận và tư duy phê bình phục vụ ngôn ngữ biểu cảm, sử dụng thành thạo công nghệ tân tiến có liên quan;
- Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ nhằm trao đổi thông tin tổng hợp;
- Sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông và công nghệ thông tin.
Các sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng làm việc trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nghệ thuật thị giác, hoạt động sáng tạo cũng như hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng, quy hoạch, thiết kế.

Điều kiện đầu vào
- Bằng tốt nghiệp THPT;
- Thi đầu vào.

Các môn thi đầu vào
- Trắc nghiệm với 50% kiến thức văn hoá tổng hợp và 50% về chuyên ngành hội hoạ;
- Vẽ người mẫu hoặc vật mẫu trực tiếp;
- Vẽ tự do theo đề tài và công cụ mà thí sinh chọn lựa;
- Thi vấn đáp.

XEM CÁC MÔN HỌC

FacebookPinterestLinkedInTwittertumblrGoogle+Email