Sự phong phú trong hệ thống đào tạo của Italia

Sự phong phú trong hệ thống đào tạo của Italia

Sau bậc học Phổ thông, sinh viên có thể theo học tại các Trường đại học hoặc Học viện AFAM.

Trường đại học: Hiện tại ở Italia có 96 Trường đại học và 12 Trung tâm nghiên cứu quốc gia.

Học viện đào tạo Nghệ thuật, Âm nhạc, Múa AFAM: có tổng số 132 học viện đào tạo trong lĩnh vực này, trong đó:
• 20 Học viện công đào tạo nghệ thuật;
• 24 Học viện quốc gia đào tạo nghệ thuật tổng hợp, nghệ thuật kịch, khiêu vũ;
• 58 Học viện âm nhạc;
• 21 Học viện âm nhạc tư;
• 4 Học viện đào tạo cho ngành mỹ thuật công nghiệp (ISIA);
• 5 Học Viện có chức năng cấp phát bằng, chứng chỉ cho sinh viên tốt nghiệp tại các học viện nói trên.

KHÁI QUÁT VỀ HỌC VỊ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN ITALIA ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 BẬC, NHƯ QUY ĐỊNH TRONG KHUNG VĂN BẰNG CỦA BẬC ĐẠI HỌC CHÂU ÂU “QUALIFICATION FRAMEWORK FOR EUROPEAN HIGHER EDUCATION AEREA”. ĐỂ CÓ THỂ HỌC ĐẠI HỌC, CẦN PHẢI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG 13 NĂM HOẶC LÀ 12 NĂM THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU.

Bậc 1
Bachelor of Science (Laurea)

Khóa học cung cấp các kiến thức và phương pháp khoa học cơ bản. Khóa học kéo dài 3 năm tương đương với 180 đơn vị học trình (ĐVHT) của Hệ thống chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS – European Credit Transfer System). Để đăng ký học, sinh viên cần có Bằng Tốt nghiệp PTTH hoặc các bằng cấp khác tương đương trong trường hợp do các cơ sở đào tạo ngoài nước cấp. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Bachelor of Science” quy chuẩn chung cho hệ thống các trường đại học Châu Âu được thống nhất vào năm 1999 tại Bologna.

Bậc 2
Master of Science (Laurea Magistrale)

Khóa học cung cấp kiến thức chuyên sâu hơn trong từng lĩnh vực cụ thể, kéo dài 2 năm tương đương với 120 ĐVHT. Để đăng ký học, sinh viên phải có Bằng Cử nhân hoặc các bằng cấp khác tương đương trong trường hợp do các cơ sở đào tạo ngoài nước cấp.

Tại một số trường đại học hoặc học viện có các khóa đào tạo kéo dài 5 – 6 năm với tổng số đơn vị học trình là 300 hoặc 360. Để đăng ký học, sinh viên phải có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc các bằng cấp khác tương đương trong trường hợp do cơ sở đào tạo ngoài nước cấp.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Master of Science” quy chuẩn chung cho hệ thống các trường đại học Châu Âu được thống nhất vào năm 1999 tại Bologna.

Master Universitario di I° livello
(Specializing Bachelor)

Một số trường có các Khóa học bồi dưỡng chuyên môn “Master universitario di 1° livello” kéo dài 1 năm. Tuy nhiên, khóa học này không nằm trong danh mục của hệ thống đại học Châu Âu đã được thống nhất tại Bologna năm 1999.

Bậc 3
PHD (Dottorato di Ricerca)
Khóa học cung cấp kiến thức cho các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, kéo dài 3 năm. Để đăng ký học, sinh viên phải có bằng Thạc sỹ.

Specializing Master (Master di II livello)

Khóa “Master di II livello” là khóa học bồi dưỡng, giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu hơn. Sinh viên chỉ có thể đăng ký khóa học này sau khi đã hoàn thành bậc 2 của hệ thống đào tạo đại học như đã trình bày ở trên. Khóa học bao gồm ít nhất 60 ĐVHT.

Corso di Diploma di specializzazione

Chương trình đào tạo trang bị kiến thức và kỹ năng nâng cao trong từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể giúp học viên có khả năng làm việc tốt hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Khóa học kéo dài ít nhất 2 năm.

Khóa đào tạo bằng Tiếng Anh

Một số trường đại học của Italia còn đào tạo các khóa Cử nhân và Thạc sỹ bằng tiếng Anh. Ngoài ra, với chương trình Tiến sỹ, các nghiên cứu sinh đều có thể đề nghị sử dụng tiếng Anh cho khóa học này.
Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập trang web: www.universitaly.it

FacebookPinterestLinkedInTwittertumblrGoogle+Email