Tag Archive for "Bologna" | Uni-Italia Việt Nam

Chủ đề: Bologna

Học bổng và miễn giảm học phí ĐH Bologna

Trường Đại học Bologna cấp học bổng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đăng kí vào kì nhập học năm 2014/2015. Hãy lựa chọn khóa học trên trang web: www.eng.unibo.it/degreeprogrammes HỌC BỔNG “UNIBO ACTION 2” Để dành học bổng cho cho khóa cử nhân và thạc sĩ bạn cần...
Chi tiết