Tag Archive for "Calabria" | Uni-Italia Việt Nam

Chủ đề: Calabria

Danh sách nhập học và học bổng ĐH Calabria

Xin chúc mừng các bạn có tên sau đây được nhận nhập học và nhận ưu đãi của ĐH Calabria (Universita’ di Calabria) cho toàn bộ khóa học: 1. Nguyễn Phương Nguyện vọng 1 Được nhập học khóa ĐH: KINH TẾ ỨNG DỤNG (Degree Course: APPLIED ECONOMICS) Quyền lợi: Chỗ...
Chi tiết

Học bổng Master của ĐH Calabria

ĐH Calabria đang dành những suất học bổng Master có giá trị dành cho sinh viên nước ngoài thuộc các chuyên nghành: · Đa dạng sinh học và Hệ sinh thái tự nhiên (LM-60) · Sinh học (LM-6) · Khoa học Địa lý (LM-74) · Bảo tồn và Phục hồi...
Chi tiết