Tag Archive for "Genova" | Uni-Italia Việt Nam

Chủ đề: Genova

Khóa thạc sĩ 
về Môi trường biển tại ĐH Genova

Các khóa học thạc sĩ Địa toán biển 
và Công nghệ ứng dụng môi trường biển kéo dài trong 14 tháng với lý thuyết, thí nghiệm và thực hành tại biển theo hai chuyên môn: 1. Bản đồ hàng hải: Thu thập, xử lý và vẽ biểu đồ dữ liệu thủy văn...
Chi tiết

Ngày đầu tuần làm sốt Pesto alla Genovese

Thỉnh thoảng lượn lờ đổi bữa đi ăn đồ ăn Ý ở Hà Nội thấy menu cũng khá phong phú. Ngoài mấy loại pizza với pasta cơ bản thì cũng tìm thấy vài thứ khang khác, chẳng hạn như Pasta al pesto Genovese. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu nghe...
Chi tiết