Tag Archive for "Lễ hội" | Uni-Italia Việt Nam

Chủ đề: Lễ hội

Bà già Befana

Khi bọn trẻ lớn dần, thật chẳng may, chúng sẽ trở nên bớt ngố hơn, bớt ngây thơ hơn và không còn tin vào bà già Befana nữa (vì có ai đó cứ rỗi hơi đi buôn chuyện rằng cái vụ quà cáp trong chiếc tất cạnh giường đều do...
Chi tiết

Vùng Piemonte

Vùng Piemonte có vị trí rất quan trọng trong lịch sử Italia, dưới triều vua Savoia nó là quốc gia độc lập duy nhất của bán đảo, nơi đã ủng hộ và tiếp viện cho những miền đầu tiên đấu tranh giành độc lập, sau đó đã đi tiên phong...
Chi tiết