Vùng đất Liguria cổ được hình thành từ thời xa xưa. Vùng nằm giữa núi và biển nên nhiều người dân ở đây có truyền thống thuỷ thủ, trải qua hàng bao thế kỷ Genova kiểm soát những dòng chảy thương mại của Địa Trung Hải, thông thương với Amalfi,...
Chi tiết