Tag Archive for "Qui trình" | Uni-Italia Việt Nam

Chủ đề: Qui trình

Chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục đăng kí

Trước hết, xin mời các bạn liên hệ với Uni-Italia, văn phòng tại Đại sứ quán Ý – Số 9, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội để biết các thông tin về các khóa học và nhận sự hỗ trợ, tư vấn về thủ tục đăng ký trước (preiscrizione/ pre-enrollment). Từ...
Chi tiết

Thông tin đăng kí vào ĐH Ý

Cho năm học 2015–2016, sinh viên làm thủ tục đăng ký trước từ ngày 16/4 đến ngày 10/7 năm 2015 cho tất cả các khoá học đại học và học viện nghệ thuật. Thủ tục đăng ký trước này là bắt buộc đối với tất cả các sinh viên. Sau khi đăng ký...
Chi tiết

Sự phong phú trong hệ thống đào tạo của Italia

Sau bậc học Phổ thông, sinh viên có thể theo học tại các Trường đại học hoặc Học viện AFAM. Trường đại học: Hiện tại ở Italia có 96 Trường đại học và 12 Trung tâm nghiên cứu quốc gia. Học viện đào tạo Nghệ thuật, Âm nhạc, Múa AFAM:...
Chi tiết