Trường Đại học tổng hợp Sassari là một trong những trường cổ nhất nước Ý với hơn 450 năm tuổi đời. Trường có những lĩnh vực đào tạo học thuật sâu rộng và chú trọng nghiên cứu khoa học. Trường Đại học được thành lập bởi Alessio Fontana, một vị...
Chi tiết