Tổ chức Uni-Italia | Uni-Italia Việt Nam

Tổ chức Uni-Italia

Thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2010 theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Nghiên cứu, Bộ Nội vụ và Quỹ Italia – Trung Quốc. Mục tiêu của Uni-Italia là giúp các trường đại học Italia thu hút sinh viên và các nhà nghiên cứu nước ngoài thông qua việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Italia và các nước khác. Hiện tại văn phòng được đặt ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Brazil và Iran.

Ngoài trụ sở chính tại Roma, tổ chức Uni-Italia còn có mặt tại nhiều quốc gia và văn phòng đại diện được đặt ngay tại các Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước sở tại nhằm phối hợp với các Phòng văn hóa quảng bá sâu rộng văn hóa Italia. Tuy nhiên mục đích chính của Uni-Italia là thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học của Italia với các trường đại học trên thế giới; hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cập nhật về du học cho sinh viên và giúp sinh viên tăng cường vốn hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ Italia.

Tại Italia, Uni-Italia hỗ trợ cho sinh viên trong suốt thời gian lưu trú để tạo điều kiện cho ho hội nhập vào môi trường xã hội, học tập và văn hóa.

FacebookPinterestLinkedInTwittertumblrGoogle+Email